Een vraag over onze thuisverpleging regio Roeselare?

Wanneer komt mijn verpleegkundige langs?

Bij een eerste bezoek zal Thuisverpleging Godderis en team met U een richtuur afpreken.

We proberen dit richtuur zoveel mogelijk te respecteren. Indien er zich een vertraging mocht voordoen omwille van verkeersproblemen of onvoorziene omstandigheden, rekenen we op Uw begrip.

Komt de verpleegkundige van Thuisverpleging Godderis en team ook langs op feestdagen en in weekends?

We zijn een zelfstandige dienst voor thuisverpleging en daardoor zijn we niet gebonden aan vooraf bepaalde werkuren.

Thuisverpleging Godderis en team staat steeds in voor de continuïteit van de zorg iedere dag van het jaar, inclusief weekend- en feestdagen.

Vrije keuze van thuisverplegingsdienst?

U bent steeds vrij voor welke thuisverplegingsdienst U kiest. Zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn volledig onafhankelijk. Thuisverpleging Godderis en team werkt voor alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen. Iedereen kan dus een beroep doen op onze thuisverplegingsdienst ongeacht het ziekenfonds waarbij U bent aangesloten.

Moet ik meer betalen omdat Thuisverpleging Godderis en team een zelfstandig team voor thuisverpleging is?

Veel mensen denken dat zelfstandige diensten duurder zijn.

Thuisverpleging Godderis en team is geconventioneerd bij het RIZIV (dat houdt in dat wij ons houden aan de officiële RIZIV-tarieven) en werken volgens het derdebetalerssysteem (dat houdt in dat we rechtstreeks factureren aan Uw ziekenfonds).

Het maakt financieel dus geen enkel verschil.

Let op: U moet als patiënt volledig in orde zijn met uw ziekenfonds.

We hebben enkel Uw identiteitskaart nodig, deze scanne we dan in en zo kunnen we alle nodige info ophalen bij de mutualiteit.

Heb ik voor iedere zorg een voorschrift nodig?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zorgen waarvoor een voorschrift van de arts vereist is en zorgen waarvoor geen voorschrift nodig is.

Voor de meeste verpleegkundige verzorgingen is een voorschrift nodig (enige uitzondering: hygiënisch toilet).

Op hoeveel bezoeken per dag heb ik recht?

Sommige patiënten hebben recht op meerdere bezoeken per dag. Dat hangt af van de zorgbehoefte en/of van het doktersvoorschrift.

Welke taken horen niet tot de diensten van Thuisverpleging Godderis en team?

Het woord thuisverpleging zegt het al: verpleging in de thuissituatie. Voor de andere taken in huis zoals bijvoorbeeld thuishulp, poetsdienst, pedicure, maaltijden aan huis etc. kunnen wij U steeds doorverwijzen naar een desbetreffende dienst.

Moet ik wondzorgmateriaal kopen?

Heeft U een wondzorg, dan zal de verpleegkundige voorzien in het nodige materiaal om deze wonde te reinigen en te ontsmetten.

Indien er speciale zalven, verbanden en /of pleisters nodig zijn zal de arts deze voorschrijven of zal de verpleegkundige u aanraden welke producten er aangekocht moeten worden bij de apotheek.

Thuisverpleegkundigen krijgen geen materiaal van mutualiteiten of van apothekers, zij voorzien zelf in basismateriaal.

Specifiek wondzorgmateriaal moet worden aangekocht door de cliënt, wel zal de thuisverpleegkundigen toetsen of U in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor chronisch wondzorgmateriaal.

Mijn operatie is al ingepland en ik weet dat ik thuisverpleging zal nodig hebben. Kan ik dit nu al aanvragen?

Natuurlijk, zo kan u gerust vertrekken naar het ziekenhuis. Zo kunnen wij contact houden met u tijdens uw opname.

Wat kunnen jullie voor mij doen?

We hebben een heel uitgebreid takenpakket en bieden ook extra diensten aan om cliënten op zoveel mogelijk vlakken verder te helpen. Een overzicht van onze verzorgingen vindt u terug op de pagina "onze diensten".

Twijfel niet om contact op te nemen als U met vragen zit!

 

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.  Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
Het gaat hier over verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, en andere zorgverleners. Ook over remgelden voor bepaalde medicamenten, technische prestaties zoals operaties en Rx en natuurlijk ook bij een ziekenhuisopname.

Wat is de forfait chronische wonden?

Patiënten met chronische wonden hebben sinds 1 juli 2007 recht op een tegemoetkoming per maand voor al de actieve verbandmiddelen.  Dit bedrag wordt trimestrieel uitbetaald door de mutualiteit aan de rechthebbende zelf.  Daarnaast wordt er nog een korting per afgeleverde verpakking van een actief verbandmiddel toegekend. 
Een chronische wonde is een wonde die gedurende 6 weken werd behandeld en die na deze periode onvoldoende is genezen. 
Een aanvraag voor dit forfait dient ingevuld te worden door de huisarts en opgestuurd naar de medisch adviseur.  Dit is slechts 3 maanden geldig en kan daarna nog maximaal 3 maal hernieuwd worden.

Wat is de forfait pijnstillers?

Sinds 1 juli 2007 bestaat er nu ook een tegemoetkoming van 20 % voor chronische pijnpatiënten in bepaalde pijnstillers.  Het bedrag voor de pijnstillers dat de patiënt zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.  Ook hiervoor dient de huisarts een kennisgeving in te vullen voor de medisch adviseur van de mutualiteit.  Deze zal dan een machtiging uitschrijven die de patiënt moet tonen aan de apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.

Wat is de forfait palliatieve thuiszorg?

Om de palliatieve thuiszorg te stimuleren, zijn er de laatste jaren een aantal ondersteunende maatregelen genomen.  Bedoeling is dat thuis sterven niet meer kost dan in een ziekenhuis.   Het palliatief zorgforfait voorziet voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven en een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden.   De premie kan twee maal aangevraagd worden. 

Om dit zorgforfait te bekomen moet de huisarts een document invullen en overmaken aan de medisch adviseur. De tweede aanvraag kan ten vroegste 30 dagen na versturen van de eerste, ingediend worden.
Door dit palliatief statuut zijn er nog andere bijkomende voordelen zoals het wegvallen van remgeld bij een huisbezoek van de huisarts. Indien de patiënt langer leeft dan de vooropgestelde 3 maanden blijft het forfait uitbetaald worden door het RIZIV.

Wat is het forfait voor incontinentie ?

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevenden.

Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.
Er zijn 3 voorwaarden waaraan men moet voldoen :

  1. Recht hebben op een forfait B of C in de thuisverpleging, gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden.
  2. Op de KATZ-schaal een score 3 of 4 hebben voor het criterium incontinentie
  3. Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden nog in leven zijn.

Wat is het zorgforfait?

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronische zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg.  Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.
Er zijn 2 voorwaarden waaraan men moet voldoen :

  1. hoge uitgaven voor gezondheidszorg
  2. verlies aan zelfredzaamheid

Voor meer info verwijzen wij ook hier naar uw ziekenfonds.

Wat is de mantelzorgpremie?

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden.  Wenst u van deze tegemoetkoming te genieten moet u een aanvraag indienen via de sociale dienst van uw mutualiteit.  Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Wordt de aanvraag goedgekeurd dan ontvangt men een maandelijks bedrag dat men vrij mag besteden.

Uw zorg is onze zorg

Steeds een bekend gezicht

Uw comfort voorop

Discreet bij U thuis

Tijd nemen voor de kleine dagdagelijkse dingen

Samen zolang mogelijk thuis

Wij bewijzen graag dat wij uw vertrouwen waard zijn.

Gespecialiseerd in wond- en diabeteszorg

Wij maken gebruik van cookies

De website van Godderis thuisverpleging maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het! Meer informatie